Thema HOU VAST

HOU VAST

Houd je aan de regels, doe het zelf en God blijft…op afstand. Dat is het ‘hou vast’ van andere religies. Ons geloof is geen religie maar een relatie. Wij houden ons vast aan Jezus. Hij helpt door Zijn Geest en biedt rotsvast houvast. God komt heel dichtbij!

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 spreken o.a. ds. Arnout Francke en Simon van Leeuwen over het thema HOU VAST. Wij staan deze conferentie samen stil om God te prijzen maar we vragen Hem ook om hulp. Want in een cultuur waar veel op losse schroeven staat, hebben wij en vooral ook onze jongeren, houvast nodig om staande te blijven: “God, hou ons en de jongeren vast en vorm ons, help ons jongeren vast te houden bij U…”

Door gebed, sprekers, ontmoeting, workshops, Bijbellezing, liederen en muziek laten we ons raken door zijn Geest. We delen verhalen en ervaringen. En we laten ons opbouwen zodat wij de kennis van Gods woord mogen doorgeven en voorleven.

Samen in Gods vasthoudende liefde!

Voor 2018…..

MISSIE

Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid èn het voorrecht om hen te helpen meer als Jezus te worden.

Jeugdwerkers verlangen ernaar om de boodschap van God aan te laten sluiten bij de beleving van jongeren zodat zij Zijn zoon Jezus, en elkaar, (beter) leren kennen.

Zo ontstaat er een relatie met Hem en met elkaar, waardoor zij een leerling van Jezus worden. Dan kunnen zij door het werk van de Geest van God een levend en zichtbaar geloof uitdragen. Zodat de liefde van Jezus voortleeft in onze wereld.

Jeugdwerker, ben jij bereid jouw leven met God, met z’n ups en downs, te delen met jongeren? Laat jij je door God gebruiken om verschil te maken in hun leefwereld?

Je hoeft het niet alleen te doen. Ook jij bent leerling van Jezus, vraag Hem om hulp en bid om de Geest om Zijn beeld te weerspiegelen. Weet je geliefd door God de Vader en geef Zijn liefde door!